Version anglaiseVersion française

AGROCAMPUS OUEST

Dezvoltarea parteneriatului
cu întreprinderi in Moldova

N┬░ 144544/tempus/2008/fr/jphes
backgound

Obietive & diseminare

Proiectul îşi propune să dezvolte parteneriatul între universităţi şi întreprinderi în Republica Moldova, in baza experienţei acumulate în cadrul Uniunii Europene şi a experţilor  universitari si non-universitari din mai multe tari (AT, BE, FR, IT, RO, PT, UA, SY). Acesta se referă la şase universităţi din Moldova care  oferă programe de  instruire tehnică, tehnologica, comerciala si care acoperă toate activităţile economice şi care sunt reprezentate in proiect de  asociaţii profesionale sau de întreprinderi.

Obiectivele specifice 

- Îmbunătăţirea calităţii şi a relevanţei învăţământului superior în următoarele domenii: mecanica, energie, tehnologia informaţiei, telecomunicaţii, radioelectronică, prelucrarea produselor alimentare, textile, construcţii civile, arhitectură, urbanism, mecanizare, agronomie, medicină veterinară, chimie şi tehnologia chimică, economie , comerţ, afaceri şi de marketing ...
- Îmbunătăţirea gradului de angajare a absolvenţilor după absolvirea studiilor de licenţă şi de masterat
- Consolidarea rolului universităţilor in transferul de cunoştinţe pentru mediul economic
- Instruirea studenţilor  in spirit antreprenorial, stimularea oportunităţii de creare  si dezvoltare  pentru start-up-uri.

Diseminarea va include:

  • În Moldova, Senatele Universităţilor (pentru informare semestriala, anunţuri si luare de decizii), Consiliul Rectorilor, ministerele de resort, reuniuni de difuzare a rezultatelor pe parcursul realizării si la sfarsitul proiectului pentru un public larg cu mărturii despre activităţile realizate (profesori, studenţi, specialişti ...), reviste universitare si presa periodica.
  • La nivel regional, o reuniune a in cadrul reţelei universitare BSUN.
  • La nivel internaţional, pentru persoanele interesate prin acestui site.
Contacte

In Franţa
AGROCAMPUS OUEST
Direction des relations internationales
program@agrocampus-ouest.fr

In Moldova
Petru Todos
todos@adm.utm.md
Jorj CIUMAC
jciumac@yahoo.fr