Version anglaiseVersion française

AGROCAMPUS OUEST

Dezvoltarea parteneriatului
cu întreprinderi in Moldova

N┬░ 144544/tempus/2008/fr/jphes
backgound

Consortiu

Partenariat in Uniunea Europeana

AGROCAMPUS OUEST  Şcoala Naţională Veterinară, agro-alimentara si de Alimentaţie Nantes-Atlantică  Universitatea Rennes 2   Centrul de experimentări si de tehnologie agro- alimentară  

Universitatea din Gent (Belgia)  Universitatea din Pisa (Italia)  Universitatea catolică din Porto (Portugalia)  Universitatea BOKU (Universität für Bodenkultur ) din Vena (Austria) 

Organizatii

Polul  de competitivitate VALORIAL, Rennes (Franţa)   Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, centrul din  Rennes

Partenariat in Moldova

Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM)  Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM)  Universitatea de Stat din Moldova (USM)  Universitatea Agrarde Stat din Moldova (UASM)

Universitatea Cooperatist-comercială din Moldova (UCCM)  Universitatea se Stat din Comrat (USC)   Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova  Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare al Republicii Moldova

Academia de Stiinte a Moldovei  Institutul Naţional al Viei si Vinului  Institutul de Tehnologii Alimentare  Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie

Asociaţia Patronală din Construcţi-Montaj   Asociaţia Patronală din Industria Uşoară  Uniunea Asociaţiilor Producătorilor Agricultori din Moldova Uniagroprotect  Întreprinderea de Stat "Moldelectrica"

 Întreprinderea Experimentală Chimică „Izomer” a AŞM   Uniunea oenologilor din Republica Moldova  Alianţa Studenţilor din Moldova  Primăria municipiului Chisinau

 

Contacte

In Franţa
AGROCAMPUS OUEST
Direction des relations internationales
program@agrocampus-ouest.fr

In Moldova
Petru Todos
todos@adm.utm.md
Jorj CIUMAC
jciumac@yahoo.fr