Version anglaiseVersion française

AGROCAMPUS OUEST

Dezvoltarea parteneriatului
cu întreprinderi in Moldova

N° 144544/tempus/2008/fr/jphes
backgound

Proiectul Tempus N° 144544/tempus/2008/fr/jphes

Ce este programul Tempus ?

Programul Tempus urmăreşte dezvoltarea cooperării universitare între Uniunea Europeană si state partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrală si regiunea mediteraneană, contribuind astfel si la dezvoltarea dialogului intercultural.
În faza a patra pentru perioada 2007-2013, Programul Tempus IV urmăreşte sprijinirea reformei învăţământului superior in spaţiul UE si in statele partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrala si spaţiul mediteranean.

Proiectul Tempus dat se derulează de la începutul anului 2009 pana la începutul anului 2012 si urmăreşte dezvoltarea parteneriatului intre universităţi si întreprinderi in Moldova si are următoarele obiective :

 1. de a intensifica rolului întreprinderilor în procesul de formare profesională a studenţilor prin :
  - stabilirea unui dialog permanent între întreprinderi şi universităţi
  - descrierea şi actualizarea permanentă a nevoilor întreprinderilor în ceea ce priveşte activitatea de instruire a studenţilor
 2. de a ameliora pregătirea tinerilor absolvenţi pentru piaţa muncii, prin dobândirea de experienţă practică în perioada studiilor universitare.
 3. de a consolida si moderniza reformele din întreprinderi prin :
  - promovarea transferului tehnologic si intensificarea activităţii  în sistemele alternative de instruire: formare continuă, învăţământ la distanţă, frecvenţă redusă - cursuri de specializare, asistenţă tehnică, consultanţă ştiinţifică, etc.
  - modernizarea a lanţului de producţie
  - susţinerea / consultanta pentru crearea întreprinderilor ori diversificarea activitaţilor economice

 

Contacte

In Franţa
AGROCAMPUS OUEST
Direction des relations internationales
program@agrocampus-ouest.fr

In Moldova
Petru Todos
todos@adm.utm.md
Jorj CIUMAC
jciumac@yahoo.fr